Groeien en ontwikkelen, (pedagogisch) leiderschap

Druk, druk, druk…..blijft u dicht bij het kind?

Ouders en familie te woord staan, de organisatie vertegenwoordigen, de vestiging of kinderdagverblijf op orde houden, het organisatiebeleid doorvoeren, personeel met alle werkzaamheden die daar bij horen, de administratie, de financiën, de roosters, het ziekteverzuim…

Je zou bijna vergeten waar je het voor doet: Een opvoedingsomgeving die kinderen helpt om te gedijen, zich te ontwikkelen, zich prettig te voelen….

Leidinggeven is meer dan het managen van de organisatie, vestiging of afdeling. Ouders vragen niet alleen om een mooie, veilige plek voor hun kinderen: Het moet een plek zijn waar hun kinderen zich prettig voelen, zich goed kunnen ontwikkelen en waar aandacht besteed wordt aan opvoeden: dat is de kern van de kinderopvang en onderwijs.

Het managementteam, en in het bijzonder de teamleider/vestigingsmanager is een belangrijke spil in het tot uitvoering brengen van de pedagogische en onderwijskundige organisatiedoelstellingen. Een sterk uitgedragen visie, inspiratie bieden en het voorbeeld geven voor medewerkers, faciliteren dat het gesprek en handelen op de werkvloer gaat over pedagogisch handelen is nodig. Zorgen voor methoden, training, coaching, werkoverleg om dit mogelijk te maken.

Ga met ons in gesprek. Wij bieden coaching voor managers, training, bieden hulp bij het helderder en concreter maken van pedagogische visie en doelstellingen. Helpen om de juiste training op het juiste moment uit te voeren. Lees meer over de mogelijkheden….

Inspireren en motiveren, maar het daar niet bij laten: borging en implementatie zijn onderdeel van onze werkwijze. Wij helpen u de verbinding te leggen met de hrm cyclus die u als lerende organisatie in gang zet, het bepalen van rendement en effectiviteit van ingezette training en scholing. (Zie ook kwaliteitsmanagement)

voor directie, vestigingsmanagers, pedagogisch coaches

Coaching. Wij verkennen samen met u aan welke competenties u wilt werken. Dat kan variëren van een aantal gesprekken waarin u opnieuw inspiratie en motivatie opdoet, werkt aan uw persoonlijke vaardigheden,  tot en met het volgen van een langer traject waarin u tot pedagogische verdieping komt. Het traject ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen in videowerkbegeleiding’ is hier een voorbeeld van (meer…). Wij helpen u te blijven focussen: blijft u dicht bij het kind?

Volg een workshop of training:

Reflecteren: ‘gewoon’ doen? (trainingsdag) over hoe de pedagogisch coach en managers hun team tot elkaar kunnen brengen door verdieping en: hoe goed ben je er zelf eigenlijk in? Reflectie is een essentieel onderdeel van de lerende organisatie, daag jezelf uit om je team hier verder in te brengen.

Workshop Samen deskundig Over hoe je komt tot een goede implementatie en borging in het team van trainingen en workshops die medewerkers volgen (tevens adviestraject). Alle vestigingsmanagers van KindeRDam in Rotterdam gingen u voor.

Workshop Vertrouwen is goed, zekerheid voelt vrij Over hoe je (pedagogische) vaardigheden en competenties bewust kunt maken en houden in je team, je invloed als coach of manager daarop, wat je team nodig heeft van een manager om autonoom te zijn. Voor managers in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, kinderopvang, iedereen die zijn of haar team tot zelfverantwoordelijkheid en organisatie wil brengen.

Workshop Smart denken over opvoeden: tot concrete doelstellingen, activiteiten en resultaten te komen

Pedagogisch abonnement, een abonnementsvorm die zeer geschikt is als u in uw onderneming er alleen voor staat om de pedagogische kwaliteit op gang te houden en diepgang te geven. Het pedagogisch abonnement is opgezet om kinderopvangondernemers die zelfstandig opereren een pedagoog te kunnen bieden. Het gaat om advies en coaching met betrekking tot de pedagogische/ inhoudelijke kant van het werk als leidinggevende/ kinderopvangondernemer. Ook grotere organisaties kunnen hier natuurlijk gebruik van maken!

Training  Pedagogisch leiderschap voor vestigings-/afdelingsmanagers

‘Daar heb ik geen tijd voor’, ‘daar kom ik niet aan toe’. Hoort u het uzelf zeggen als het gaat om de pedagogische aansturing van het team? In de hectiek van alle dag is het een kunst om goed toe te komen aan het uitvoeren en implementeren van pedagogisch beleid. Dan gaat het om: opvoeden, een prettige sfeer waarin kinderen gedijen en ouders graag hun kind brengen. Met een team dat daar graag en actief aan meewerkt, met medewerkers die een voorbeeld en vraagbaak zijn voor de ouders als het gaat om opvoeden. Dit vraagt bij de manager om het uitdragen en toepassen van pedagogisch leiderschap.

Veel aspecten van het werk van de vestigingsmanager zijn niet alleen een kunst, maar ook kunde. Vaardigheid daarin kun je leren en begint ermee dat je inzicht hebt in hoe je toch kunt toekomen aan die zo belangrijke pedagogiek. Bewust aan het werk met: eigen bagage, vaardigheden en persoonlijkheid, de effecten daarvan op het team, de samenstelling en competenties van je team, de kennis en vaardigheid om pedagogische onderwerpen in te plannen en uit te voeren met het team.

In deze driedaagse training wordt gewerkt aan de eigen communicatie met het team, de leiderschapsvaardigheden die daarvoor nodig zijn, invulling van de pedagogiek in de kinderopvang.  Vanuit de drie invalshoeken: pedagogische inhoud, communicatie en planmatig werken (CIP) wordt in de training gewerkt aan de versterking en verdieping van de bij de manager aanwezige competenties.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Inspiratie op de werkvloer…..Workshops!

Een workshop op maat, of een inspirerende workshop volgen…. Enkele voorbeelden van workshops die we de afgelopen 3 jaar verzorgden voor managers, pedagogisch begeleiders en medewerkers, onderwijsgevenden en coaches:

Zelfsturing en zelfregulering…. Hoe werkt dat? Over ondersteunen van executieve functies bij jonge kinderen.

Lieve kinderen, wat doe je met ongewenst gedrag? (bso) Over het ontstaan van ongewenst gedrag en de invloed die een pedagogisch medewerker hier kan hebben door effectieve interactie.

Opvoeden in…. 2017 Over de dilemma’s en opvoedingsvragen van ouders en medewerkers, waarom het belangrijk voor kinderen is om gezien te worden.

Dichtbij het kind Over de band die je met kinderen opbouwt in de kinderopvang, wat goede hechting met baby’s en kinderen doet in hun latere ontwikkeling.

Identiteitsontwikkeling Over de invloed die pedagogisch medewerkers en leerkrachten  hebben op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen in de schoolleeftijd.

Opvoeden 2017: normen en waarden: Wat je zegt ben je zelf…. Over onbewust het voorbeeld geven voor kinderen in gedrag.

‘Ik had me nooit gerealiseerd dat wat ik zeg heel anders is dan wat ik bedoel te doen’

‘Een workshop waar we weer eens echt praten over waar het bij opvoeden om gaat’

(pedagogisch medewerkers van een peutergroep die de workshop tijdens een studiedag volgden)