Training Dicht bij de baby

Wat doen jullie eigenlijk met mijn baby in het kindercentrum?

Een vraag van ouders die ongetwijfeld herkenbaar is voor elke professional in de kinderopvang. En waarop je idealiter kunt antwoorden dat je de aandacht hebt voor de ontwikkeling van elke individuele baby. Maar hoe zorg je ervoor dat een baby jouw nabijheid echt ervaart, terwijl je ook opgeslokt wordt door de dagelijkse drukte op de groep? Hoe zorg je ervoor dat je elke baby een veilige, gehechte opvoedingsomgeving biedt?Hoe weet je wat de ontwikkelingsbehoefte van de baby is en hoe zit die ontwikkeling er ook al weer uit?

Goed kunnen ‘afstemmen’ van je interactie en handelen op de behoeften van baby’s kan je leren.

De training ‘Dichtbij de baby is specifiek bedoeld om pedagogisch medewerkers op de babygroep te begeleiden in hoe zij elke baby individueel kunnen benaderen en stimuleren in hun ontwikkeling.

 

Communicatiecirkel en Video Interactie Begeleiding

‘Dicht bij de baby’ combineert training, coaching en video interactiebegeleiding: drie krachtige elementen om medewerkers vanuit de praktijk te laten leren.

In de training behandelen we communicatieprincipes volgens de methode van de communicatiecirkel. Door bewust en effectief gebruik te maken van verbale en non-verbale communicatie met de baby’s leren medewerkers het contact met de baby’s te verdiepen.

Pedagogisch medewerkers kunnen zich deze principes goed eigen maken doordat we hen één-op-één coachen en daarbij gebruik maken van Video Interactie Begeleiding (VIB). Het pedagogisch handelen wordt met video-opnames letterlijk in beeld gebracht. Dit maakt het mogelijk om op een positieve manier te reflecteren op het handelen.

 

Opzet van de training

‘Dicht bij de baby’ is een combinatie van training en coaching. De pedagogisch medewerker wordt hier met behulp van pakkende werkvormen en coaching met video interactie in beweging gezet om haar kundigheid en plezier in het werken met baby’s te versterken. Het traject bestaat uit:

 • Uitgebreide (telefonische of bezoek) intake door de trainer (1 uur)
 • 3 Trainingsbijeenkomsten (à 4 uur, groepsbijeenkomst)
 • 2 VIB coachingssessies (totaal 4 uur; individueel)
 • 2 Praktijk opdrachten
 • Digitale eindtoets

 

Competenties ‘Dicht bij de baby’

Tijdens de training en coaching werken we met de pedagogisch medewerkers aan de volgende competenties:

 • Interactievaardigheden
 • Sensitieve responsiviteit
 • Het uitvoeren van activiteiten passend bij de ontwikkeling van baby’s
 • Kennis over brein ontwikkeling (en hechting) bij baby’s.
 • Kennis over de ontwikkeling van de baby
 • Basis tiltechnieken
 • Toepassen van groepsmanagement

 

Praktische informatie:

 

Voor wie? Pedagogisch medewerkers (startniveau MBO 3-4) die werken met baby’s van 0-2 jaar
Tijdsinvestering

Contacturen: 17 uur

Zelfstudie + toets: 6 uur

Kosten € 895,- per deelnemer (BTW vrijstelling, CRKBO registratie)
Aantal deelnemers Max. 12 per groep
goedkeuring op fcb lijst https://www.fcb.nl/sites/default/files/lijst_met_goedgekeurd_scholingsaanbod_babyscholing_09032018.pdf

 

 

Over de trainers

Wij hebben veel ervaring in het adviseren, begeleiden en trainen om een goede opvoedingsomgeving voor kinderen te creëren en daar zijn we trots op. Alle trainers hebben flinke ervaring in de kinderopvang. We weten hoe het is om op een babygroep te staan, omdat we zelf pedagogisch medewerker zijn geweest, stafmedewerker, coach of manager in de kinderopvang.

We zijn gecertificeerd trainer in de methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen (vib)’, gecertificeerd trainer in één of meer vve programma’s en daarnaast coach en video interactiebegeleider voor professionals die werken met jonge kinderen.

 

Aanmelding en inschrijving