De visie van Lucie de Jong training en advies

Alle kinderen hebben een goede omgeving nodig om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens.  Een mens die goed in zijn vel zit en eigen keuzes kan maken. Een mens die gezien wordt, een kind dat gezien wordt. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen, als het gaat om opgroeien.

‘Dicht bij het kind’ is ons motto.

Is dat ook wat u en uw organisatie inspireert? Wij helpen door uw medewerkers te coachen, trainen en uw organisatie of school zo in te richten dat u focust op echte kwaliteit als het gaat om groei en ontwikkeling. Dat doen we door trainingen, workshops aan te bieden voor medewerkers die kinderen opvoeden. Over ontwikkelingsstimulering, vve programma’s, pedagogische relatie en video interactie begeleiding, persoonlijkheidsontwikkeling bij het jonge kind en identiteitsontwikkeling.

Daar heb je managers en coaches bij nodig. Die dat kunnen begeleiden en ondersteunen bij medewerkers, zelf pedagogisch vaardig zijn. Volg onze workshops, scholings en coachingstrajecten waarin u vaardig wordt en leert hoe een goede borging en implementatie vorm kan krijgen.

Wij geloven alleen in training op de werkvloer als die verbonden is met de werkwijze, visie, doelen van de organisatie. Een organisatie die werkt met een kwaliteitssysteem. Daar geven we advies over en we verzorgen kwaliteits- en audittrainingen. Wij leren u hoe u kan profiteren van een goed kwaliteitssysteem, wat daar voor nodig is.

Hoe u hierbij het kind (of cliënt) dichtbij houdt. Hoe u uw kwaliteitsinstrumenten daarbij krachtig inzet.

Dat zijn onze kernactiviteiten.