Samenwerking, partners en trainers

Lucie de Jong Training en Advies werkt met een netwerk van (gecertificeerde) trainers en adviseurs waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn.

Onze trainers en samenwerkingspartners in onderwijs, welzijn en kinderopvang:

Loes Kleerekoper (www.loeskleerekoper.nl)

VanOersTaal (www.vanoerstaal.nl)

 

Samenwerkingspartners bij Voor- en Vroegschoolse Educatie:

Trainersgroep Amsterdam (basisplustraining, alle VVE methoden en coaching)

Het ABC onderwijsadviseurs (onderwijsbegeleiding/advies)

 

Onze samenwerkingspartners  bij  advies,  training op het gebied van kwaliteitszorg en opleiding

Keurmerkinstituut (externe certificatieaudits, training, opleiding) www.keurmerk.nl

 

CRKBO-register
Lucie de Jong Training en Advies BV is geregistreerd als opleidingsinstituut door het CRKBO (BTW vrijstelling, kwaliteit gegarandeerd).