Kwaliteit en Kwaliteitsmanagementsystemen

Echte kwaliteit gaat over uw klanten, over u, uw medewerkers, uw organisatie, die werken met een systeem dat helpt om er voor cliënten, klanten, kinderen, patiënten te zijn.

Het gaat niet over registraties, bureaucratie, examens afleggen voor een audit… Het gaat wel over goed communiceren met elkaar in de organisatie, dezelfde taal spreken, op elkaar kunnen rekenen, een uitstekende vakdeskundigheid waar iedereen op aanspreekbaar is. Het gaat om systematisch en doelgericht werken met de klant voor ogen en iedereen die daarbij betrokken is. Het gaat om een directie die weet waar ze voor staat en daar het goede voorbeeld in geeft aan de medewerkers. Het gaat ook over goed weten welke risico’s er zijn om je doelen te kunnen bereiken. Die goed in beeld hebben, geeft de vrijheid. De vrijheid om creatief om te gaan met oplossingen waar een klant of cliënt, of kind, baat bij heeft.

Wilt u uw kwaliteitsmanagementsysteem opzetten of verbeteren? Alle variaties zijn mogelijk naar behoefte: Ondersteuning bij het integraal opzetten en implementeren, schrijven van beleidsteksten, of simpel af en toe advies om verder te kunnen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Vraagt u maar….

Soms heeft u geen behoefte aan een training, of een adviseur die dan iets ‘groots’ met u wil. U heeft gewoon een kleine vraag. Of behoefte aan een uurtje sparren met iemand die er verstand van heeft. Want wat is nu wijsheid: snel overgaan op de nieuwe ISO 9001-2015? en moet er ineens iets met de stakeholders? wat moet u zich daarbij voorstellen? Stel ze, die kleine doch dringende vragen. Dat kunt u snel en eenvoudig via email doen, en kost niets. Of een uurtje advies boeken, dan kom ik bij u langs. De kosten? Pas na een uur gaan we daar iets over afspreken….

Training interne audit (basis en gevorderden)

In 1-2 dagen wordt uw interne auditteam getraind in het uitvoeren van de interne audit die voldoet aan de ISO/HKZ eisen. De training is praktisch van opzet, theorie wordt afgewisseld met oefeningen uit de praktijk. Een training die zich bewezen heeft, vele, vele auditteams gingen u voor.

Ik heb er heel erg veel van geleerd! de training was verhelderend, met goede oefeningen. Geeft veel energie om (weer) fris aan de gang te gaan met de audit!

Uitvoering interne audit/combinatie coaching on the job

Lucie de Jong is ervaren en gekwalificeerd lead auditor ISO 9001-2015 en HKZ schema’s in de gehele zorg en welzijnssector sinds 2002. Bevoegd expert materiedeskundige auditor op het gebied van opvoeden en ontwikkeling van het jonge kind. Ondersteuning en advies bij het uitvoeren van uw interne audit is daardoor optimaal: u heeft zekerheid dat uw interne audit voldoet aan de certificatie eisen.

Is uw organisatie te klein om zelf de interne audit (objectief) uit te voeren? Lucie de Jong training en advies verzorgt de audit voor u.

Wilt u uw auditteam opleiden en ook ervaring laten opdoen met een ervaren auditor tijdens de uitvoering? Een combinatietraject van scholing en coaching in the job is zeer effectief gebleken. In overleg bepalen we een passend en optimaal traject.

Externe certificatie audits

Externe certificatie audits kunnen alleen uitgevoerd worden door geaccrediteerde certificerende instellingen. Lucie de Jong is  lead auditor HKZ-ISO 9001:2015 certificatie in meerdere zorg- en en welzijnssectoren (inclusief patiënt/cliëntveiligheid),  lead auditor bij de audits voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (jb/jr) en verbonden aan het Keurmerkinstituut.