Video interactie: Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen…

Ieder kind heeft recht op een veilige, gehechte opvoedingsomgeving om zich te kunnen ontwikkelen.

Een duurzame, veilige, goede opvoedingsomgeving waar kinderen gezond opgroeien: voor pedagogisch medewerkers is daarin een belangrijke taak weggelegd. Ze moeten hun interactie goed op de kinderen afstemmen en ervoor zorgen dat kinderen echt ervaren dat ze gezien, gewaardeerd, ondersteund worden in hun eigenheid, hun spel. Op deze manier wordt bereikt dat kinderen gedijen, en hoge spelbetrokkenheid vertonen, die nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind.

De methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ helpt medewerkers om dit optimaal te doen en een hoge mate van sensitieve responsiviteit toe te passen: ze reflecteren met elkaar op hun handelen op de groep door inzet van video coaching door de coach (vib). De coach zorgt voor verbinding met de pedagogische en organisatie doelstellingen tijdens de reflectie. Zo blijft iedereen in de organisatie gericht op het welbevinden en ontwikkeling van de kinderen, op een eenduidige manier.

De gebruikte techniek is die van de video interactie, met inzet van de zgn communicatiecirkel.

Met de video interactie methode ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’ wordt een optimale pedagogische omgeving voor jonge kinderen neergezet.

De methode is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Organisaties ervaren aantoonbaar effect op het verbeteren van pedagogisch handelen van medewerkers en interactie vaardigheden.

Waarom ‘communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen’

Organisaties kiezen voor deze methode omdat ze

  •  de pedagogische kwaliteit naar een hoger plan willen tillen.
  •  een omgeving willen creëren waarin alle kinderen profiteren van het pedagogische aanbod zodat het welbevinden hoog is en de ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind optimaal.
  •  hun pedagogische doelstellingen en beloftes aan ouders concreet, zichtbaar, communiceerbaar willen maken.
  •  een duurzaam effect willen bereiken in de kwaliteit van de pedagogiek: de interactievaardigheden van medewerkers zijn hier een belangrijke factor in.

In de methode wordt dit gerealiseerd door kennisoverdracht, het vergroten van reflectie- en coaching vaardigheden en advisering.

Organisaties die werken met deze methode waarderen deze door de integrale aanpak, waardoor de gehele organisatie op dezelfde (pedagogische) doelstellingen is gericht en de effecten een duurzaam karakter krijgen.

Van de verschillende trainingen die bij de methode horen is het trainingstraject voor pedagogisch coaches in de kinderopvang het meest vruchtbaar gebleken in de afgelopen periode. Immers, de coaches vormen een belangrijke ondersteunende en stimulerende factor in de ontwikkeling van steeds betere pedagogische kwaliteit voor de kinderen.

Door in de coaching de methode toe te passen, wordt het voor pedagogisch medewerkers optimaal mogelijk te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen. Voor pedagogisch coaches is dit een unieke mogelijkheid om rechtstreeks met de pedagogisch medewerkers, op een positieve manier, het pedagogisch beleid en uitkomsten van observaties welbevinden van kinderen te vertalen naar de praktijk.

De training voor pedagogisch medewerkers wordt op dit moment niet meer door ons aangeboden. Ben je trainer/pedagogisch coach en wil je naast je coaching met de methode de training aan pedagogisch medewerkers in je organisatie aanbieden? Neem dan contact op. Wij zorgen ervoor dat je opgeleid wordt en geregistreerd wordt als trainer van de methode. De training is namelijk wel nog beschikbaar voor de bestaande, geregistreerde trainers. Voorwaarde is dat je beschikt over het certificaat ‘Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen in videowerkbegeleiding in de kinderopvang’. De training is bestemd voor pedagogisch medewerkers die werken met 0-4 jarigen en voor pedagogisch medewerkers die werken met schoolkinderen (4-12 jaar) in de bso.

Meer informatie

kijk op http://www.videointeractiekinderopvang.nl of stuur een mail naar contact@luciedejong.nl