Training Video Interactie

Communicatietrainingen voor pedagogisch medewerkers, training en coaching van werkbegeleiders, opleiding trainer in de organisatie.

Al meer dan 1500 pedagogisch medewerkers volgden deze training!

En niet alleen pedagogisch medewerkers volgen de training, maar ook pedagogen en leidinggevenden van kinderdagverblijven volgen  het voor hen ontwikkelde werkbegeleiderstraject zodat zij het pedagogisch handelen en de pedagogische doelstellingen van de organisatie succesvol kunnen uitvoeren.

Bovendien vinden peuterspeelzalen in toenemende mate hun weg naar deze training. Aandacht voor de kernwaarden van het peuterspeelzaalwerk: spelend ontwikkelen en sociale vaardigheden opdoen, maakt dat de training erg in trek is bij peuterspeelzaalleidsters en de werkbegeleiders. De training blijkt een goede basis, en een uitstekend middel om effectiever met vve programma’s te werken.

Lees meer over deze training.