De visie van Lucie de Jong training en advies

Alle kinderen hebben een goede opvoedingsomgeving nodig om zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Een mens die goed in zijn vel zit en eigen keuzes kan maken, die zijn of haar talenten kan ontwikkelen en daarin gezien wordt door anderen.  Niet alleen de ouders en familie, maar juist ook professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen en mensen, als het gaat om ‘goed’ opgroeien en gedijen…Opvoeders die weten wat hen te doen staat, die weten hoe je een kind of ander mens verder helpt met groeien.

‘Dicht bij het kind’ is ons motto.

Is dat ook wat u en uw organisatie inspireert? Wij helpen door uw medewerkers te coachen, trainen en uw organisatie of school zo in te richten dat u focust op echte kwaliteit als het gaat om groei en ontwikkeling. Dat doen we door trainingen, workshops aan te bieden voor medewerkers die kinderen opvoeden. Over ontwikkelingsstimulering, vve programma’s, pedagogische relatie en video interactie begeleiding, persoonlijkheidsontwikkeling bij het jonge kind en identiteitsontwikkeling.

Daar heb je managers en coaches bij nodig. Die dat kunnen begeleiden en ondersteunen bij medewerkers, zelf pedagogisch vaardig zijn. Volg onze workshops, scholings en coachingstrajecten waarin u vaardig wordt en leert hoe een goede borging en implementatie vorm kan krijgen.

Wij geloven alleen in training op de werkvloer als die verbonden is met de werkwijze, visie, doelen van de organisatie. Een organisatie die werkt met een kwaliteitssysteem. Daar geven we advies over en we verzorgen kwaliteits- en audittrainingen. Wij leren u hoe u kan profiteren van een goed kwaliteitssysteem, wat daar voor nodig is.

Hoe u hierbij het kind (of cliënt) dichtbij houdt. Hoe u uw kwaliteitsinstrumenten daarbij krachtig inzet.

Dat zijn onze kernactiviteiten.