Dicht bij opvoeden en opgroeien

Hoe is het met de kinderen in de kinderopvang? En in het onderwijs? Voelen ze zich fijn en worden ze gezien in hun talenten en gedachten? Spelen ze wel genoeg? En de medewerkers? Doen die nog waar ze ooit voor gekozen hebben: werken ze nog met hart en ziel voor de kinderen?

Struikelen ze daarbij niet te veel over de ‘lesjes’, over het zorgen voor de veiligheid en allerhande wettelijke regels (ook nodig) en houden ze daardoor misschien wel te weinig tijd over om echt met de kinderen bezig te zijn? zoals ze dat eigenlijk graag zouden willen?

Hoe gaat u de tijd en deskundigheid vinden om dat ook te ondersteunen en te organiseren in uw organisatie? Die manager die toch al zo veel moet? die stafmedewerker, pedagogisch coach, intern begeleider die zich op veel terreinen moeten begeven en daar allemaal maar deskundig in moeten zijn?

Al vele jaren helpen de door ons ontwikkelde trainingen en onze adviezen de medewerkers, managers en werkbegeleiders/coaches om de ogen, de handen, het gesprek en het pedagogisch handelen weer te krijgen zoals bedoeld wordt in het onderwijs en de kinderopvang: Rondom en dichtbij het kind.

Wij maken trainingen, methoden en trajecten voor alle niveaus in de organisatie waarmee u het kind goed in beeld houdt, dichtbij het kind blijft en zorgt voor een goede opvoedingsomgeving. Daar wordt een kind een evenwichtige en prettige persoonlijkheid van, die zijn of haar eigen identiteit kan ontdekken.

Oprechte interesse in het kind, een pedagogische relatie opbouwen, met elkaar zorgen voor een opvoedingsomgeving samen met ouders, waarin een kind gedijt en opgroeit vormt de kern van onze activiteiten.