VVE programma’s: Piramide, Kototaal, Uk en Puk, Basistraining VVE

Lucie de Jong is gecertificeerd trainer voor de stimuleringsprogramma’s voor- en vroegschoolse educatie:

  • Piramide (po), Piramide voor kinderdagverblijven (CITO)
  • Kototaal (po), Puk en Ko (po en kc), Uk en Puk (kc) (CED)
  • VVE Koptrainingen Piramide en Kototaal voor medewerkers die de vve basistraining hebben gevolgd

Deze trainingen worden alleen incompany verzorgd, zodat optimale aanpassing en implementatie in de praktijk van uw eigen organisatie mogelijk is.

  • Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers  (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam)

Bent u een organisatie die werkt buiten Amsterdam? Dan kunt u zich voor de Basistraining VVE rechtstreeks aanmelden met een groep bij Lucie de Jong Training en Advies of ga naar www.Trainersgroep. Amsterdam .  Amsterdamse organisaties kunnen hun deelnemers aanmelden bij het coördinatiepunt van DMO (ondergebracht bij Het ABC cursusbureau tot 1 januari 2018). Vermeld bij aanmelding welke trainer u wenst. Na 1 januari 2018 wordt open inschrijving mogelijk via de Trainersgroep Amsterdam.

Het doel van de programma’s is onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en onderwijskansen te verbeteren.

Veel kinderopvangorganisaties zijn niet zozeer op zoek naar een gericht ontwikkelingsstimuleringsprogramma, maar wel naar methodiek die goed toepasbaar is in de kinderopvangsituatie. Lucie de Jong verzorgt voor u een aangepast programma, maar ook het ‘officiële’ traject dat leidt tot vve certificatie van de deelnemer.