VVE programma’s: Uk en Puk, Basistrainingen VVE voor kinderopvang en onderwijs

Lucie de Jong is geregistreerd en gecertificeerd trainer voor de stimuleringsprogramma’s voor- en vroegschoolse educatie:

  • Basistraining VVE 1&2 voor leerkrachten onderbouw onderwijs.
  • Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers  (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam/VierVVE)

Informatie over deze trainingen vind u op www.Trainersgroep.Amsterdam

  • Kototaal (po), Puk en Ko (po en kc), Uk en Puk (kc) (CED). Meer informatie over Uk en Puk is te vinden op: https://www.ukpukvve.nl

 

Aanmelden en inschrijven

Bent u een onderwijsorganisatie? Dan kunt u zich voor de Basistraining VVE 1&2 rechtstreeks aanmelden bij www.Trainersgroep.Amsterdam. Dit geldt ook voor incompany trainingen voor de vve basistraining voor kinderopvang medewerkers.

Open inschrijving: Amsterdamse organisaties kunnen hun deelnemers uit de kinderopvang aanmelden bij het coördinatiepunt van DMO (ondergebracht bij Het ABC cursusbureau

Het doel van de programma’s is onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en onderwijskansen te verbeteren.

 

Train-de-trainer Basistraining VVE 1&2

Lucie de Jong is (mede) ontwikkelaar en samen met de andere leden van Trainersgroep Amsterdam, eigenaar van de Basistraining VVE 1&2 voor leerkrachten in de onderbouw.

Wilt u trainer worden in deze training? Kijk voor actuele trainingsdata en aanmelding op de website van Trainersgroep Amsterdam!