Klachtenregeling

Tevreden relaties zijn belangrijk voor ons. Wilt u een opmerking maken, of bent u minder tevreden over de dienstverlening door Lucie de Jong of een van de trainers? Aarzel dan niet om hierover contact op te nemen met Lucie de Jong zodat we een oplossing kunnen vinden. Uw opmerking of klacht wordt binnen 5 werkdagen beantwoord, binnen 4 weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld.

Lucie de Jong is lid van Nvo2, de beroepsvereniging voor opleiders en past de beroepscode voor trainers toe. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen, bij Nvo2 (www.nvo2.nl). Het adres is: Raad van Toezicht, p/a NVO2, postbus 88, 3970 AB Driebergen. De uitspraak van NVO2 is bindend.

Om kwaliteitsredenen wordt uw klacht geregistreerd en 2 jaar bewaard.