Klachtenregeling

Tevreden relaties zijn belangrijk voor ons. Wilt u een opmerking maken, of bent u minder tevreden over de dienstverlening door Lucie de Jong of een van de trainers? Aarzel dan niet om hierover contact op te nemen met Lucie de Jong zodat we een oplossing kunnen vinden. Uw opmerking of klacht wordt binnen 5 werkdagen beantwoord, binnen 4 weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld.

Indien blijkt dat het nodig is om langer onderzoek naar de klacht te doen dan 4 weken, dan ontvangt u hierover bericht. Hierbij wordt gestreefd naar een maximum afhandelingstermijn van 2 maanden. U ontvangt bericht over de nodige termijn.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde, die niet verbonden is met Lucie de Jong Training en Advies en niet werkzaam is in de branche zorg en welzijn te weten Bureau van Rossem, mw.drs. F. van Rossem.   Lucie de Jong neemt in dat geval contact op met de onafhankelijke derde, waarbij het oordeel van deze onafhankelijke derde bindend zal zijn

Om kwaliteitsredenen wordt uw klacht geregistreerd en 2 jaar bewaard.